Đào tạo và hướng dẫn Thực hành GMP/GLP/GSP

INTECH hiểu rằng, nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của Nhân sự trong Nhà máy là thực hiện các công việc theo Bản mô tả công việc nghĩa là Thực hành GMP, GLP, GSP. Chính vì vậy, INTECH hướng đến cung cấp dịch vụ mang tính sáng tạo cao và chuyên nghiệp; đặc biệt chú trọng đến hướng dẫn thực hành kết hợp với đào tạo lý thuyết theo 3 tiêu chí sau : ” Thực hành tốt sản xuất, Thực hành tốt Kiểm nghiệm, Thực hành tốt bảo quản “…

Do vậy, INTECH không chỉ đào tạo lý thuyết cơ bản về GMP/GLP/GSP song song đề cao tính tự học của đội ngũ công tác.

Nhân sự tư vấn của INTECH đã có nhiều năm làm Quản lý sản xuất, Trưởng phòng QA, QC, R&D, Kho… Vì vậy, chúng tôi tự tin khẳng định rằng, sau khi cùng INTECH thực hành GMP/GLP/GSP, Cán bộ nhân viên nhà máy sẽ không chỉ hiểu mà còn có các kỹ năng thực hành thành thạo.

Hợp tác với INTECH đội ngũ Nhân sự của Nhà máy sẽ tự tin trả lời, bảo vệ trước Đoàn kiểm tra, đánh giá GMP, đồng thời làm chủ kiến thức, kỹ năng thực hành GMP/GLP/GSP, làm chủ quá trình vận hành Nhà máy.