tư vấn, hoàn thiện hồ sơ GMP, iso

tư vấn trang thiết bị, dây chuyền sản xuất

cung cấp thiết bị phòng sạch

hậu kiểm, thanh tra, tái thẩm định gmp, iso