TƯ VẤN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT

“Cùng một dạng sản phẩm, có nhiều công nghệ và quy trình sản xuất khác nhau; Cùng một chức năng hoạt động, có nhiều thiết bị và các nhà cung cấp khác nhau”
Do vậy, sau khi đã xác định rõ danh mục, quy cách sản phẩm dự án sẽ sản xuất, định hướng phát triển sản phẩm trong tương lai, INTECH sẽ cùng Khách hàng :

  • Lựa chọn công nghệ và quy trình sản xuất đạt tối ưu về kỹ thuật.
  • Lựa chọn Thiết bị phù hợp với Công nghệ nhằm thiết kế một quy trình sản xuất với chi phí đầu tư, vận hành hợp lý.
  • Lựa chọn Quy trình, công nghệ, thiết bị đúng sẽ đảm bảo tính thống nhất của hệ thống, tối ưu hóa chi phí đầu tư và mang lại những hiệu quả lâu dài trong quá trình hoạt động của Dự án.
  • Lựa chọn Công nghệ, Quy trình sản xuất chính xác ngay từ đầu giúp cho việc Thiết kế Mặt bằng công nghệ, các giải pháp Xây dựng, lựa chọn Hệ thống phụ trợ phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu của Sản xuất.

Với kinh nghiệm thực tiễn, sự hiểu biết về sản xuất, công nghệ, thiết bị và thị trường nhà cung cấp trong ngành (thiết bị sản xuất, Thiết bị kiểm nghiệm, Thiết bị – Hệ thống phụ trợ sản xuất,…). INTECH luôn đưa ra các giải pháp tối ưu và cung cấp đủ thông tin cần thiết giúp Chủ đầu tư lựa chọn được Công nghệ, Thiết bị, Nhà cung cấp phù hợp nhất cho Dự án