CHỨNG CHỈ INTECH GROUP

Đơn vị phân phối của Trane – Hãng điều hòa công nghiệp hàng đầu trên thế giới hiện nay

Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 trong quản lý chất lượng