Lập dự án đầu tư nhà máy, phòng sạch GMP

Tư vấn, lập dự án đầu tư (Báo cáo tính khả thi, đánh giá về mặt kinh tế, kỹ thuật dự án)

Đây là bước đầu tiên, bước triển khai quan trọng đối với Dự án cải tạo hoặc Đầu tư xây dựng nhà máy, phòng sạch đạt chuẩn GMP

Giai đoạn này đảm bảo hệ thống hóa lại các nhu cầu, yêu cầu của dự án, lập kế hoạch để thực thi, giải quyết vấn đề về công nghệ, mặt bằng….

Dự án được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia INTECH đảm bảo

  • Đảm bảo tính khả thi cho nhà đầu tư
  • Đảm bảo tính pháp lý, xin cấp phép về mặt xây dựng
  • Đảm bảo tính đầy đủ trong dự án
  • Đảm bảo chất lượng, cam kết đạt chuẩn GMP cho nhà máy

Báo cáo dự án bao gòm các đầu mục

  • Mục tiêu dự án Đầu tư
  • Các công việc cần thực hiện
  • Kết quả đạt được

Dựa vào báo cáo của chuyên gia INTECH, chủ đầu tư có thể có đủ cơ sở để

  • Quyết định đầu tư hay không?
  • Lập kế hoạch tổng thể
  • Huy động vốn hiệu quả