CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Là Doanh nghiệp dẫn đầu, tiên phong trong việc xây dựng hệ thống phòng sạch, đồng hành trong quá trình GMP của các đối tác, INTECH Group đã khẳng định được vị thế, uy tín và kiên định theo chiến lược phát triển của mình, cụ thể:

– Tập trung vào xây dựng đội ngũ nhân sự, chuyên gia trong đầy đủ các lĩnh vực về GMP.

– Cung cấp đầy đủ dịch vụ chất lượng, uy tín, lợi ích hướng tới cả hai bên, bao gồm các dich vụ thiết yếu: Lập dự án, tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, đào tạo và lập hồ sơ. Hỗ trợ trong quá trình cấp giấy chứng nhận GMP dành cho đối tác

– Phát triển các hạng mục nguyên vật liệu đầu vào thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất. Chủ động nguyên vật liệu đầu vào, tối ưu chi phí cho cả Đối tác và INTECH.

– Hướng đến một môi trường Dược phẩm, Hóa mỹ phẩm, Thuốc Thú Y… ngày càng chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng đồng thời tăng tính cạnh tranh đối với các sản phẩm nhập ngoại.