Quản lý – Giám sát thi công Xây dựng và lắp đặt Thiết bị

“Đảm bảo Chất lượng, Tiến độ, Chi phí, An toàn thi công đúng theo hồ sơ thiết kế song song với việc lập Hồ sơ IQ, OQ, PQ”.
Đặc thù chung của các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ( Nhà xưởng, Thiết bị ) theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP (ISO chuyên ngành) là bao gồm nhiều hạng mục, trong đó mỗi hạng mục đều có tính chuyên môn hóa cao như :

  • Nhà xưởng : Đảm bảo hạn chế tối đa khả năng nhiễm, nhiễm chéo, dễ vệ sinh, chống sự xâm nhập bên ngoài ( bụi, côn trùng,….).
  • Hệ thống HVAC với các yêu cầu : Nhiệt độ, Độ ẩm, Áp suất, Tần suất trao đổi gió, Độ sạch.
  • Hệ thống nước RO, Nước cất, xử lý nước thải : Tuân thủ theo GMP, Dược điển, yêu cầu cụ thể của sản phẩm trong quá trình sản xuất và kiểm nghiệm.
  • Hệ thống Khí nén, hơi,… : Phù hợp với đặc thù và nhu cầu sử dụng của sản xuất và sản phẩm.

Chính vì vậy, công tác Quản lý – Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ đòi hỏi nhà tư vấn phải hiểu rõ mục đích sử dụng, các yêu cầu đối với Nhà xưởng, Thiết bị phụ trợ,…Có như vậy mới đảm bảo chất lượng, chi phí, tiến độ, sự an toàn và các vấn đề khác trong quá trình thi công Dự án.
Không chỉ vậy, quá trình lắp đặt máy móc thiết bị cần được thực hiện song song với các công tác lập và hoàn thiện Hệ thống hồ sơ tài liệu ( IQ, OQ, PQ, SOP,…) cho Hệ thống thiết bị, giúp cho việc CBNV kỹ thuật Nhà máy vừa làm chủ Hệ thống thiết bị, vừa kịp thời hoàn thành bộ Hồ sơ đánh giá GMP sớm sau khi quá trình xây dựng hoàn thành.

INTECH tự hào là một trong các nhà tư vấn quản lý dự án Xây dựng Nhà máy GMP Chuyên nghiệp, Hiệu quả, Đảm bảo hệ thống thiết bị vận hành với Hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn GMP “.