Ưu điểm của GMP, lợi ích của GMP mang lại cho doanh nghiệp dược

GMP được thành lập linh hoạt, cho phép các doanh nghiệp tự quyết định hoạt động kinh doanh của mình để thực hiện tốt nhất các quy định trên cơ sở áp dụng một cách khoa học các phương pháp, nguyên tắc và yêu cầu. Vậy GMP có ưu điểm gì?

1. Giới thiệu về GMP

GMP ( viết tắt của Good Manufacturing Practices) là hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất.

GMP - Thực hành sản xuất tốt
GMP – Thực hành sản xuất tốt

1.1 GMP bao gồm:

Các nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất; áp dụng cho các cơ sở sản xuất, gia công, đóng gói thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm…

Để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn.

Xem thêm: GMP là gì | Vai trò của GMP | Mẫu giấy chứng nhận GMP | Tiêu chuẩn PIC/S GMP | Mục đích của GMP

1.2 Các lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn GMP:

– Dược phẩm

– Thực phẩm

– Mỹ phẩm

– Thiết bị y tế

Các lĩnh vực áp dụng GMP
Các lĩnh vực áp dụng GMP

– Lĩnh vực khách sạn, nhà hàng,.. cũng áp dụng GMP trong quá trình sản xuất kinh doanh.

– Tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quyết định của Bộ Y tế tại Việt Nam

1.3 Phạm vi của GMP:

– Nhân sự

– Nhà xưởng,

– Thiết bị,

– Vệ sinh sản xuất, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân

– Quá trình sản xuất: công nhân thực hiện các yêu cầu về nguyên vật liệu, về tiêu chuẩn sản phẩm, công thức pha chế, về điều kiện vật chất của sản xuất, đánh giá việc cung ứng của nhà cung cấp nguyên vật liệu

– Chất lượng sản phẩm thông qua thử nghiệm mẫu

– Kiểm tra: nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm, thao tác của công nhân, đánh giá nhà cung ứng, vệ sinh

– Xử lý sản phẩm không phù hợp, giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý nhất

– Thực hiện tài liệu, hồ sơ …

2. Nội dung của GMP

– Các yêu cầu kỹ thuật hoặc quy trình chế biến tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất được mô tả rõ ràng.

– Các lý do phải thực hiện các yêu cầu hoặc quy trình kỹ thuật đã nêu được nêu rõ

– Các thao tác, thủ tục phải tuân thủ tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo đạt được yêu cầu chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm, phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu rõ.

– Các việc thực hiện và quy định giám sát việc thực hiền GMP được phân công cụ thể.

Tuân thủ các công đoạn trong sản xuất theo tiêu chuẩn GMP
Tuân thủ các công đoạn trong sản xuất theo tiêu chuẩn GMP

Nguyên tắc: Tuân thủ 8 nguyên tắc của Quản lý chất lượng:

Nguyên tăc 1: Định hướng vào khách hàng

Nguyên tắc 2: Vai trò của lãnh đạo

Nguyên tăc 3: Sự tham gia của mọi người

Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình

Nguyên tăc 5: Phương pháp hệ thống

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục

Nguyên tăc 7: Quyết định dựa trên sự kiện

Nguyên tắc 8: Hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

3. Ưu điểm của GMP

Tiêu chuẩn của GMP là rất khắt khe nhưng lại mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp:

– Xem xét, xây dựng thủ tục cho tất cả các quá trình quan trọng. Và được phê chuẩn thực hiện nhằm đảm bảo sự ổn định và phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật.

– Xác định và được đưa ra các yêu cầu thực hiện về các điều kiện phục vụ cho quá trình sản xuất nhằm kiểm soát một cách rõ ràng.

– Việc kiểm soát chất lượng và quá trình sản xuất được chuẩn hóa dẫn đến tiết kiệm được chi phí. Các yêu cầu về nhà xưởng, thiết bị được đầu tư hiệu quả, rõ ràng.

– Đội ngũ nhân viên được nâng cao trình độ hiểu biết và được cải thiện tính năng động. Ngoài ra, sự tin cậy của khách hàng và cơ quan quản lý được tăng lên.

– Bảo vệ được thương hiệu và đạt được sự công nhận của quốc tế. Khả năng cạnh tranh vè tiếp thị cùng với cơ hội kinh doanh sản xuất – xuất khẩu được tăng lên.

– Kiểm tra độc lập được chuyển sang công nhận và thừa nhận lẫn nhau. Đáp ứng được các yêu cầu về thị trường quốc tế.

– Đảm bảo được sự chính xác của các thông số kỹ thuật và hiệu quả của các phòng ban, bộ phận khác nhau như hành chính, nhân sự, cung tiêu,…

– Chất lượng của sản phẩm được đảm bảo qua việc thực hiện đúng các yêu cầu, nguyên tắc, thao tác và chất lượng công việc.

– Tiết kiệm được chi phí, thời gian sản xuất và tăng năng suất lao động nhờ vào việc kiểm soát, phòng ngừa lỗi sai từ những công đoạn đầu tiên làm giảm thiểu các sản phẩm sai hỏng không đáng có.

– Đảm bảo tiêu chuẩn về thiết kế nhà xưởng, dây chuyền công nghệ sản xuất và lắp đặt thiết bị đúng ngay từ đầu.

Dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại áp dụng tiêu chuẩn GMP
Dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại áp dụng tiêu chuẩn GMP

Bên cạnh đó GMP cũng còn có một vài hạn chế:

– Thời gian và công sức để xây dựng bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư khá lơn. Phải nâng cấp và hoàn thiện nhà xưởng mới có thể đáp ứng được tiêu chuẩn GMP.

– Phải đồng bộ các trang thiết bị, máy móc và nhà xưởng.  Điều này sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Qua bài viết, INTECH đã giúp bạn biết về ưu điểm của GMP mang đến nhiều hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

 

Tin liên quan