CHỨNG NHẬN HACCP VÀ ISO 22 000 CÓ BẮT BUỘC VỚI NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM KHÔNG? 

Nhà máy sản xuất thực phẩm không bắt buộc phải xây dựng theo tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000. Mà chỉ cần đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất chỉ cần xây dựng tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000 trong các trường hợp sau: 

  • Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 
  • Khi khách hàng yêu cầu phải có chứng nhận HACCP và ISO 22000. Nhất là trong trường hợp xuất khẩu, các khách hàng nước ngoài thường yêu cầu cơ sở sản xuất phải đạt chuẩn HACCP hoặc ISO 22000.
nhà máy thực phẩm

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỨNG NHẬN HACCP VÀ ISO 22000 

Đề mục  ISO 22 000  HACCP 
Mục đích  Đảm bảo và nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm  Đảm bảo và nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm 
Nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn  Chú trọng xác nhận, kiểm tra và quản lý, chủ yếu xem xét mọi mặt đã đạt chuẩn và thỏa mãn mọi điều kiện hay chưa. Tập trung và nhấn mạnh vào tầm quan trọng để phòng ngừa rủi ro trong sản xuất thực phẩm. Nội dung của HACCP hầu như đều đã được bao hàm trong ISO 22 000.
Đơn vị ban hành  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO Ủy ban tiêu chuẩn hóa CODEX
Phạm vi áp dụng 

Chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm các doanh nghiệp tham gia chuỗi như: chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất chất phụ gia, chế biến thực phẩm, nhà kinh doanh phân phối, vận chuyển,…

Doanh nghiệp gián tiếp tham gia như: nhà cung cấp thiết bị sản xuất, sản xuất túi chống ẩm, bao bì đóng gói và các nhà cung cấp vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm,

Hướng tới các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.
Đơn vị thanh tra và cấp giấy chứng nhận  ISOCERT, TQC,… QUACERT, ISOCERT, IQC,…

 

mẫu giấy chứng nhận haccp/iso 22000

tư vấn giấy chứng nhận HACCP

Mẫu giấy chứng nhận HACCP

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000

8 lý do lựa chọn intech là đối tác

Ngoài tư vấn GMP ISO, INTECH còn cung cấp

dự án tiêu biểu