GMP WHO là gì ? Áp dụng cho các sản phẩm nào ?

Tiêu chuẩn GMP WHO là tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất được soạn thảo và ban hành bởi Tổ chức y tế thế giới (WHO). Tiêu chuẩn GMP WHO áp dụng cho các lĩnh vực sản xuất sau: 

  • Lĩnh vực sản xuất thuốc Tân dược 
  • Lĩnh vực sản xuất Vaccin (Biopharma)
  • Lĩnh vực sản xuất thuốc Đông dược (Thuốc từ dược liệu, thuốc đông y cổ truyền)
  • Lĩnh vực sản xuất thuốc thú y – thuốc hải sản 
  • Lĩnh vực sản xuất Bao bì dược phẩm.
  • Lĩnh vực mỹ phẩm.

Các cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận GMP WHO tại Việt Nam

 

Cục quản lý Dược

Chứng nhận GMP WHO dược phẩm, vaccine, bao bì dược phẩm, đông dược

 

Cục Y Dược học cổ truyền

Chứng nhận GMP WHO bài thuốc cổ truyền

 

Cục thú y

Chứng nhận GMP WHO thuốc thú y

8 lý do lựa chọn gmpeu-intech là đối tác

Ngoài tư vấn GMP ISO, gmpeu-INTECH còn cung cấp

dự án tiêu biểu