TƯ VẤN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM - INTECH GROUP

ĐỂ XIN GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM, XƯỞNG MỸ PHẨM CẦN ĐẢM BẢO NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

Điều kiện về cơ sở vật chất: 

 • Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 
 • Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
 • Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • Các loại bán thành phẩm được đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
 • Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm. 
 • Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm. 
 • Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM: 

 • Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở y tế của tỉnh nơi cơ sở đặt nhà máy. Có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Bước 2: Sở y tế tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, có văn bản yêu cầu cơ sở bổ sung. Nếu hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu, Sở y tế địa phương có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và lên biên bản kiểm tra
 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-my-pham

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM: 

     Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm để nộp lên sở y tế địa phương gồm các tài liệu cụ thể sau: 

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
 •  Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;
 • Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

Các hồ sơ tài liệu trước khi nộp cần phải được ký, và đóng dấu công ty đầy đủ trước khi nộp hồ sơ lên Sở y tế địa phương.

INTECH – TƯ VẤN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM TỪ A – Z CHO XƯỞNG MỸ PHẨM 

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, từng trải qua nhiều cuộc thẩm định khác nhau. INTECH đem tới dịch vụ từ A tới Z: 

 • Tư vấn thiết bị bị sản xuất mỹ phẩm 
 • Thiết kế mặt bằng công nghệ cho cơ sở đủ điện kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Lên dự toán đầu tư 
 • Thiết kế chi tiết thi công 
 • Lập hồ sơ, tài liệu đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 
 • Thực hiện hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Dự án tiêu biểu