thi-cong-phong-sach-cap-d

Yêu cầu cấp độ sạch trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phòng sạch sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đạt tối thiểu cấp độ D. Môi trường phòng sạch cần đảm bảo tiêu chuẩn sau:

  • Nhiệt độ: 23 ± 3 độ C.
  • Độ ẩm: Tùy sản phẩm, thông thường <65%.
  • Số lượng tiểu phân trạng thái nghỉ:  <3.520.000 ( 0,5 -5,0 mm trong 1 m3 không khí)/ > 5,0 mm trong 1 m3 không khí ở trạng thái nghỉ: <29.300
  • Áp suất: 9-15 Pa
  • Số lần trao đổi khí: 6-20 lần
tư vấn thêm

 

Phòng sạch chuẩn mực GMP cấp D    yêu cầu những gì ?

Phòng sạch sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm các thành phần sau:

  • Trần, vách panel: trơn, nhẵn, bo góc chuẩn
  • Sàn epoxy: trơn, nhẵn, không thấm nước, không kẽ hở.
  • Thiết bị phòng sạch: passbox, airshower.
  • Hệ thống phụ trợ: HVAC, nước RO, khí nén, … 
  • Hệ thống điện: Hệ thống điện đi âm tường

 

8 lý do lựa chọn intech là đối tác

ngoài thi công phòng sạch, intech còn cung cấp

dự án tiêu biểu