GMP là viết tắt của từ gì? Cách viết GMP

Hệ thống thực hành sản xuất tốt – GMP được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản xuất. Vậy GMP là viết tắt của từ gì? Cách viết GMP như thế nào?

1. GMP là viết tắt của từ gì

GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practices có nghĩa là hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất.

Bao gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất; áp dụng cho các cơ sở sản xuất, gia công, đóng gói thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm…, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn.

GMP là viết tắt của từ gì
GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practices

2. Các lĩnh vực áp dụng GMP:

 

 

Lĩnh vực dược phẩm trong GMP
Lĩnh vực dược phẩm áp dụng tiêu chuẩn GMP

 

Lĩnh vực thực phẩm trong áp dụng gmp
Lĩnh vực thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn GMP

 

Lĩnh vực mỹ phẩm trong áp dụng GMP
Lĩnh vực mỹ phẩm áp dụng tiêu chuẩn GMP

 

Lĩnh vực thiết bị y tế áp dụng tiêu chuẩn GMP
Lĩnh vực thiết bị y tế áp dụng tiêu chuẩn GMP

Ở Việt Nam, theo quyết định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn SOP GMP là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Phạm vi của GMP

– Nhân sự

– Nhà xưởng,

– Thiết bị,

– Vệ sinh sản xuất, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân

– Quá trình sản xuất: công nhân thực hiện các yêu cầu về nguyên vật liệu, về tiêu chuẩn sản phẩm, công thức pha chế, về điều kiện vật chất của sản xuất, đánh giá việc cung ứng của nhà cung cấp nguyên vật liệu

– Chất lượng sản phẩm thông qua thử nghiệm mẫu

– Kiểm tra: nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm, thao tác của công nhân, đánh giá nhà cung ứng, vệ sinh

– Xử lý sản phẩm không phù hợp, giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý nhất

– Thực hiện tài liệu, hồ sơ …

Xem thêm: Tiêu chuẩn GMP WHO cho thuốc viên nén 

3. Cách viết GMP

Nội dung cách viết tiêu chuẩn GMP có 4 phần:

– Các yêu cầu kỹ thuật hoặc quy trình chế biến tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất được mô tả rõ ràng.

– Các lý do phải thực hiện các yêu cầu hoặc quy trình kỹ thuật đã nêu được nêu rõ.

– Các thao tác, thủ tục phải tuân thủ tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm, phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật được mô tả rõ ràng và cụ thể.

– Các công đoạn của việc thực hiện và quy định giám sát việc thực hiện GMP được phân công cụ thể.

Hình thức viết quy phạm về tiêu chuẩn sản xuất GMP: được thể hiện dưới dạng văn bản, gồm hai phần:

– Các thông tin về hành chính ( tên, địa chỉ công ty, tên sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, số và tên quy phạm, ngày và chữ ký phê duyệt của người có thẩm quyền).

Xem thêm: TƯ VẤN GMP WHO CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC, VACCIN, BAO BÌ DƯỢC

4. Nội dung GMP

Các yêu cầu kỹ thuật hoặc quy trình chế biến tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất được mô tả rõ ràng.

– Các lý do phải thực hiện các yêu cầu hoặc quy trình kỹ thuật đã nêu được nêu rõ

– Các thao tác, thủ tục phải tuân thủ tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo đạt được yêu cầu chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm, phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu rõ.

– Các việc thực hiện và quy định giám sát việc thực hiện GMP được phân công cụ thể.

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu được GMP là gì, cách viết GMP như thế nào là đạt chuẩn. Các doanh nghiệp cần áp dụng tiêu chuẩn GMP trong công tác kinh doanh của mình để đảm bảo an toàn vệ sinh chất lượng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về tên viết tắt và cách viết của GMP. Nếu doanh nghiệp có điều gì còn thắc mắc, vui lòng liên hệ INTECH Group để được giải đáp, tư vấn

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *