Xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Hiện nay, việc làm đẹp, tăng sự hấp dẫn hay cải thiện ngoại hình ngày càng chú trọng nên ngành mỹ phẩm đang phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc cái đẹp khác nhau của mỗi người. Yêu cầu về cái đẹp của mỹ phẩm đang được đòi hỏi cao dẫn đến hàng loạt các cơ sở sản xuất mỹ phẩm tràn lan. Vậy cơ sở sản xuất xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như thế nào? Nó được trình bày chi tiết trong nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

1. Khái niệm về mỹ phẩm

Mỹ phẩm là bất kỳ sản phẩm nào cải thiện về cảm quan (hình thức, mùi) cho con người, không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc chức năng của cơ thể – theo Ackerman. Nghĩa là những sản phẩm với mục đích sẽ làm sạch hơn, đẹp hơn, chống già hoặc bảo vệ các bộ phận bên ngoài cơ thể.

Xem thêm: Thi công phòng sạch mỹ phẩm | Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm | Tiêu chuẩn của CGMP | Thông tư 24/2006/QĐ-BYT

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Được trình bày trong điều 4 của nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

2.1 Điều kiện về nhân sự

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

 2.2 Điều kiện về cơ sở vật chất

– Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

2.3 Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau

a) Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

c) Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

d) Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

đ) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

e) Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Được trình bày trong điều 5 của nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

 4. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.1 Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

a) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế;

b) Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;

c) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

4.2 Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

a) Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Như vậy, chính phủ đã đưa ra nghị định về việc xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm rất cụ thể, chi tiết, mạch lạc. Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đọc kỹ và tìm hiểu sâu để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

    Tin liên quan

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *