Dowload tài liệu thực hành tốt trong sản xuất thuốc (GMP)

Thực hành tốt trong sản xuất nhằm hạn chế những rủi ro, kiểm soát chất lượng của các sản phẩm. Hiện nay Thực hành tốt trong sản xuất (GMP) được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó lĩnh vực Dược phẩm được áp dụng từ lâu.

Bộ Y tế ấn hành tài liệu “Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc” của Hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm (PIC/S) ban hành ngày 01/6/2006 dưới hình thức song ngữ Việt- Anh. Đây là một trong những tài liệu cơ bản giúp các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam nâng cấp hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống hồ sơ tài liệu, thẩm định quy trình sản xuất, thẩm định hệ thống máy móc v.v….

Dowload tài liệu tại đây: GMP

    Tin liên quan