ĐÀO TẠO, LẬP HỒ SƠ PHÒNG SẠCH THUỐC THÚ Y HẢI SẢN

Đào tạo GMP- Thuốc thú y, thủy hải sản

Tư vấn đào tạo, lập hồ sơ cho phòng sạch thuốc thú y, hải sản là một trong những bước quan trọng trước khi thẩm định GMP
Việc tư vấn đào tạo giúp trang bị những kiến thức cần thiết dành cho nhà máy sản xuất, đảm bảo thực hành tốt trong sản xuất, mang lại những sản phẩm chất lượng. Sau quá trình đào tạo mới, đào tạo theo định kì dành cho nhân sự. Doanh nghiệp sẽ lưu lại hồ sơ nhân sự để sau này bổ sung vào bộ hồ sơ lưu trữ cho doanh nghiệp. Đây là bộ hồ sơ quan trọng để kiếm soát quá trình sản xuất sản phẩm và là một phần trong quá trình thẩm định GMP

Hồ sơ phòng sạch thuốc thú y-hải sản bao gồm

 Đơn đăng ký kiểm tra GMP;
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 Sơ đồ tổ chức và nhân sự của cơ sở;
 Chương trình, tài liệu đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo GMP tại cơ sở;
 Danh mục thiết bị sản xuất, bảo quản và thiết bị kiểm tra chất lượng;
 Danh mục các quy trình thao tác chuẩn;
 Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất;
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường phê duyệt;
 Biên bản tự thanh tra GMP;
 Cơ sở mới thành lập, đăng ký kiểm tra GMP phải nộp thêm Chứng chỉ hành nghề sản xuất của người phụ trách kỹ thuật và người phụ trách phòng kiểm nghiệm thuốc thú y.

Quá trình kiểm tra sau khi doanh nghiệp lập hồ sơ GMP

a) Các cơ sở khi được kiểm tra GMP phải tiến hành báo cáo bằng sơ đồ, biểu đồ và các số liệu ngắn gọn về tình hình hoạt động, công tác triển khai áp dụng GMP;
b) Khi kiểm tra GMP, các hoạt động phải đang được tiến hành;
c) Kiểm tra toàn bộ các hoạt động của cơ sở sản xuất thuốc thú y theo GMP, hồ sơ đăng ký của cơ sở và các qui định chuyên môn hiện hành.

Thời gian giải quyết của cơ quan chức năng sau khi gửi hồ sơ GMP
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Cục Thú y thẩm định hồ sơ, yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ không đạt yêu cầu;
b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra GMP, đồng thời thông báo lịch kiểm tra cho cơ sở và tiến hành kiểm tra;
c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu cơ sở đạt yêu cầu Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận GMP, nếu cơ sở không đạt yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.
Quy trình đào tạo, lập hồ sơ phòng sạch thuốc thú y-thủy hải sản

INTECH cung cấp giải pháp đào tạo, lập hồ sơ GMP thuốc thú y, thủy hải sản với các bước

Bước 1: Đánh giá nhân sự tại nhà máy sản xuất thuốc thú y, thủy hải sản
Bước 2: Lên kế hoạch đào tạo, xây dựng nội dung dựa trên lịch trình của hai bên.
Bước 3: Tiến hành đào tạo dành cho doanh nghiệp
Bước 4: Lập hồ sơ nhân sự
Bước 5: Bổ sung hồ sơ tài liệu, gửi cơ quan cấp chứng nhận GMP

Cam kết của INTECH với đối tác khi chọn INTECH làm đối tác

– Cam kết nhà máy đạt chuẩn GMP
– Cam kết đảm bảo đúng thời gian, đúng tiến độ.
– Cam kết mức chi phí tối ưu dành cho doanh nghiệp
Với mong muốn là người người bạn đồng hành trong tiến trình chuẩn hóa GMP,

—————————————————————————–
Hãy liên hệ với INTECH để được tư vấn:
Hotline: (HN) 0987.739.894 – (SG) 0981.495.038
Email: contact@intech.vn