ĐÀO TẠO, LẬP HỒ SƠ PHÒNG SẠCH GMP HÓA MỸ PHẨM

Nhân sự là yếu tố bắt buộc trong quá trình vận hành, sản xuất hóa mỹ phẩm đạt chuẩn GMP. Ngoài những yêu cầu về chuyên môn thì nhân sự còn phải có kiến thức về GMP để thực hành tốt trong sản xuất. Ngoài ra lập hồ sơ là một phần trong thẩm định GMP, trong đó bao gồm cả hồ sơ lưu trữ về nhân sự.

Đào tạo nhân sự trong phòng sạch hóa mỹ phẩm

 Nhân sự hoạt động trong sản xuất mỹ phẩm có kiến thức chuyên môn đáp ứng với chức năng nhiệm vụ được giao.
 Cơ cấu tổ chức có bộ phận sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm do những người khác nhau phụ trách.
 Nhân sự tham gia vào các hoạt động sản xuất phải được đào tạo về chuyên môn trong sản xuất mỹ phẩm.
Hồ sơ tài liệu để lập hồ sơ phòng sạch GMP hóa mỹ phẩm
 Hồ sơ tài liệu bao quát toàn bộ lai lịch của mỗi lô sản phẩm.
 Tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thành phẩm phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền.
 Tài liệu sản xuất: Bao gồm Công thức gốc, Hồ sơ lô sản xuất (chuẩn bị cho từng lô sản phẩm), Hồ sơ kiểm tra chất lượng (ghi kết quả từng phép thử nguyên liệu ban đầu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Kiểm tra điều kiện sản xuất hóa mỹ phẩm

 Trước khi tiến hành sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất phải nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện sản xuất và gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở chỉ được tiến hành sản xuất khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) còn hiệu lực được miễn nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Bộ hồ sơ để nạp cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận GMP cho hóa mỹ phẩm

1. Đơn đăng ký kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể còn hiệu lực (bản sao có xác nhận của cơ sở sản xuất).
3. Sơ đồ tổ chức và nhân sự của cơ sở sản xuất.
4. Chương trình đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” tại cơ sở.
5. Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của nhà máy.
6. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy.
7. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
8. Báo cáo các tác động đến môi trường của cơ sở sản xuất kèm theo hồ sơ đã thẩm định, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
6. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Quy trình, kế hoạch đào tạo, lập hồ sơ GMP hóa mỹ phẩm-INTECH

– Đánh giá nhân sự tại doanh nghiệp
– Lên kế hoạch đào tạo, xây dựng nội dung đào tạo thích hợp
-Đánh giá nhân sự, lập hồ sơ lưu trữ
– Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nạp cơ quan chức năng để thẩm định
– Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo định kì, tái thẩm định GMP

INTECH cam kết với khách hàng về việc đào tạo, lập hồ sơ phòng sạch GMP cho hóa mỹ phẩm

– Đào tạo nhân sự có kiến thức chuyên môn về GMP dược phẩm, thực hành tốt trong sản xuất
– Cam kết nhà máy đạt chuẩn GMP
– Cam kết đảm bảo đúng thời gian, đúng tiến độ.
– Cam kết mức chi phí tối ưu dành cho doanh nghiệp

—————————————————————————————–
Với mong muốn là người người bạn đồng hành trong tiến trình chuẩn hóa GMP,
Hãy liên hệ với INTECH để được tư vấn:
Hotline: (HN) 0987.739.894 – (SG) 0981.495.038
Email: contact@intech.vn