Công văn 3314/BYT-KH-TC năm 2024 triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 17/6/2024

Thông tin nổi bật từ công văn của Bộ Y tế ban hành ngày 17 thàng 6 năm 2024.

Công văn 3314_BYT-KH-TC năm 2024 triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành Số hiệu 3314_BYT-KH-TC - GMPEU
Công văn 3314_BYT-KH-TC năm 2024 triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành Số hiệu 3314_BYT-KH-TC – GMPEU

1. Quy định pháp luật về đấu thầu thuốc và thiết bị y tế trong Công văn mới Bộ Y tế ban hành

– Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP đã được ban hành.

– Các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Y tế đã hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu.

– Các cơ quan, đơn vị cần căn cứ vào các văn bản này để thực hiện mua sắm thuốc, thiết bị y tế đảm bảo cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả.

2. Giải pháp đảm bảo việc mua sắm không gián đoạn

– Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tùy chọn mua thêm tối đa 30% khối lượng.

– Lựa chọn nhà thầu trong năm để mua sắm cho các năm tiếp theo.

– Lựa chọn nhà thầu với thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn 01 năm.

3. Đấu thầu mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

– Thực hiện theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Đấu thầu mua sắm thuốc

– Thực hiện theo Thông tư số 04/2024/TT-BYT, Thông tư số 05/2024/TT-BYT, và Thông tư số 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.

5. Mua thuốc để bán lẻ tại nhà thuốc trong cơ sở y tế công lập

– Cơ sở y tế có thể gộp hoặc tách số lượng thuốc cần mua để bán lẻ thành gói thầu riêng biệt.

– Giá trúng thầu không được cao hơn giá trúng thầu của thuốc cùng loại đã mua trước đó.

– Thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm y tế: cơ sở y tế tự quyết định việc mua sắm.

6. Tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương

– Cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế có thể thỏa thuận với Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương.

– Có thể sử dụng kết quả đấu thầu rộng rãi của Đơn vị mua sắm tập trung để mua sắm trực tiếp.

Đọc thông báo và tải đây đủ văn bản ban hành của Bộ Y tế: Link tài liệu

Có thể bạn cũng quan tâm: Một số băn bản pháp quy ban hành khác tư Bộ Y tế liên quan tới việc xây dựng nhà máy tiêu chuẩn.

    Tin liên quan

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *